MIŁO MI POWITAĆ PAŃSTWA NA STRONIE KANCELARII NOTARIALNEJ

Miło mi powitać Państwa na stronie internetowej. Moja Kancelaria znajduje się w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej 12A/1 w budynku siedziby banku Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.

Jako osoba zaufana publicznego zostałem powołany przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, co do których klienci są zobowiązani lub chcieliby nadać formę aktu notarialnego. Celem mojej działalności jest profesjonalne podejście do każdego klienta w zakresie świadczonych usług notarialnych, z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej.

Kancelaria notarialna w Mysłowicach

Czynności notarialne sporządzane są w lokalu kancelarii, jak również poza jej siedzibą, także w godzinach innych niż godziny jej urzędowania, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności lub charakter czynności.